Content

home

Grote doelen

bereik je samen

U wilt uw organisatie verbeteren, vernieuwen, veranderen en u schroomt daarbij niet buiten de gebaande paden te treden en vindingrijk en creatief aan het werk te gaan?

Zoals een rivier zijn eigen weg vindt, gaat het Leo Groote Instituut samen met u op zoek naar de ‘natuurlijk’ passende weg naar de toekomst.

acute wensen

Acute
wensen

Op weg naar een oplossing

Een probleem of een wens kan tijdenlang aanwezig zijn en groeien of in een keer ontstaan, maar altijd is er een moment dat het probleem of de wens wordt onderkend. Dan wordt ook het besluit genomen iets te gaan doen.

Vaak wordt dan een urgentie gevoeld die om directe actie vraagt. Het Leo Groote Instituut komt hierin tegemoet door snel beschikbaar te zijn voor een gesprek om uw wens of probleem helder te krijgen. Acuut is tenslotte acuut.

De vragen waarmee men bij het Instituut aanklopt zijn vaak nog niet zo helder en eenduidig. Maar dat hoeft ook niet, want daar ligt nu net onze kracht: het snel verhelderen van uw vraag en het vinden van de juiste methode om het probleem aan te pakken. We komen u dus niet vertellen wat u moet doen, maar we zoeken samen met u naar de weg die voor u het meest geschikt is. Om vervolgens samen met u de eerste stappen op weg naar een oplossing te zetten.

Vindingrijk

Vindingrijk
en
creatief

Een nieuwe manier van denken

Niet voor niets is de omschrijving ‘vindingrijk en creatief’ terug te vinden in onze doelstelling. We noemen onszelf graag zo, omdat we een nieuwe manier van denken teweegbrengen, die resulteert in een andere manier van werken en handelen. En omdat we stáán voor wat we beloven: u op een vindingrijke, creatieve manier in contact brengen met de mogelijkheden van uw eigen organisatie. Mogelijkheden waarvan u het bestaan wellicht niet had vermoed.

Om deze mogelijkheden te ontdekken, beginnen we samen met u op bekend terrein: inzicht in uw eigen situatie en het verhelderen van uw vragen. We ontdekken bestaande structuren en nieuwe richtingen. We vragen u om open te staan voor andere benaderingen en anders na te denken over uw organisatie. Vervolgens gaan we samen op zoek naar nieuwe wegen, ontdekken we nieuwe mogelijkheden op nog onbekend terrein. Dan treedt u buiten de gebaande paden en komen nieuwe kansen en mogelijkheden in beeld.

Daar is natuurlijk wel moed voor nodig. Moed en visie. Om deuren door te lopen die open zijn gezet, om mogelijkheden te gebruiken die tot nu toe bleven liggen, om nieuwe ruimte in te nemen. En om vervolgens tot handelen over te gaan. Beslissingen te nemen en tot actie en realisatie over te gaan. Daar ondersteunen we u bij, van begin tot eind.

schuurdeur

Instituut

Leo
Groote
instituut

Naar duidelijke en concrete resultaten

Het Leo Groote Instituut is er voor bedrijven en instellingen die iets willen veranderen of ontwikkelen en die bereid zijn daarbij buiten de gebaande paden te treden. Het Instituut is kenniscentrum, vraagbaak en gesprekspartner, al dan niet gelijktijdig. Het Leo Groote Instituut streeft naar duidelijke en concrete resultaten en gaat in projecten zakelijk, betrokken en integer te werk. Een scherp analysevermogen en een groot inzicht in bedrijfsmatige processen gaan daarbij hand in hand met menselijk contact en enthousiasme.

innovatiemodelHet Leo Groote Instituut is de partij die als ‘Regisseur van de Verandering’ optreedt, waarbij wij ons focussen op het begeleiden en faciliteren van vernieuwings- en innovatieprojecten. Onze typering: excellent, cum laude, ‘een 10!’ We doen dat door ons te richten op meerdere aandachtsgebieden, zoals die zichtbaar zijn in het door ons gehanteerde innovatiemodel, gericht op continuïteit en groei van de organisatie van de klant.

Door ons uitgebreide partnernetwerk weten wij zo nodig ook de juiste expertise te mobiliseren voor elk vraagstuk. Daarbij voeren wij de regie, dat wil zeggen:

  • We nemen de verantwoordelijkheid en zijn aanspreekpunt voor de klant;
  • We zorgen voor de volledige uitvoering van het proces;
  • We zijn pas klaar als we al onze afspraken naar volle tevredenheid zijn nagekomen.

Drie routes

Drie
routes

Het Leo Groote Instituut heeft drie aandachtsgebieden waar op gefocust wordt. Daar passen verschillende activiteiten bij.

Consultancy & facilitation

Vernieuwings- en veranderingsprojecten, waarbij één of meer van de innovatiegebieden centraal staat. De projecten worden zowel in de profit als not-for-profit sectoren uitgevoerd. Het Leo Groote Instituut fungeert hier in de rol van regisseur en projectleider.

Training &
education

Generieke en specifieke trainingen en opleidingen, zowel voor organisaties die zich daar van nature mee bezig houden (universiteiten, hogescholen, vakopleidingen) als voor bedrijven en organisaties die een specifieke trainings- of opleidingsvraag hebben. Het Leo Groote Instituut fungeert hier in de rol van docent en opleider.

Workshops & conferences

Op maat geprogrammeerde workshops en conferenties, van klein tot groot, met als specifiek doel om in relatief korte tijd en (meestal) eenmalig informatie en kennis te verstrekken of te vergaren. Het Leo Groote Instituut fungeert hier in de rol van facilitator.

Contact

Contact

Leo Groote Instituut

Per mail bereikbaar: max@leogroote.nl

Telefonisch bereikbaar: (06) 12 32 49 91